با توجه به نزدیک شدن روزهای آغازین سال نوی تحصیلی طرح اهدای لوازم التحریر به ایتام تحت پوشش اجرا می گردد. سعی ما بر این بوده که در خرید لوازم التحریر بچه ها از برندهای زیبا و خوب بازار انتخاب کنیم تا از نظر کیفیت و زیبایی همان گونه ای باشد که برای بچه های خودمان لوازم التحریر خریداری می کنیم.

دانش آموزان و دانشجویان معرفی شده از طرف خانواده های تحت پوشش که استعداد فراوانی در درس خواندن دارند و استطاعت مالی ندارند توسط خیریه تحت پوشش قرار گرفته و هزینه مدرسه و دانشگاه تا حدی پرداخت می گردد.

حوزه آموزشی
حوزه آموزشی