خیریه جوانمردان با عنوان ازدواج آسان راه اندازی شد و جوانان را از نظر مادی پوشش می دهد تا بدین وسیله بتوانند فرهنگ ازدواج آسان و با کمترین هزینه را در جامعه گسترش دهند. اگر فردی قادر به پرداخت مبلغ جهیزیه نباشد بعد از انجام تحقیقات محلی که معمولا کمتر از دو ماه طول می کشد می تواند از خدمات این خیریه استفاده کند. معرفی تالار عروسی ، کارت دعوت ، لباس عروس ، تزیین ماشین عروس ، تهیه میوه و شیرینی تالار عروسی و عقد محضری با هزینه پایین و با کمک خیریه انجام می گردد.

حوزه ازدواج آسان
حوزه ازدواج آسان