خیریه جوانمردان در زمینه عمرانی در حوزه خدماتی با کمک و همکاری بسیج شهرداری منزل بعضی از مددجویان که نیاز به تعمیر داشته را انجام داده است و در زمینه حقوقی ابتدا مشاوره های لازم توسط گروه مشاوره و مددکاری به این افراد داده می شود سپس وکیل کارهای حقوقی را انجام می دهد و برای آزاد سازی زندانیان غیر عمد محله اقدامات  لازم جهت رسیدگی به مشکلات سه قشر زندانی ، خانواده و شاکیان مورد بررسی قرار می گیرد که خیرین نقش اصلی را در این زمینه دارند.

حوزه خدماتی