خیریه جوانمردان در ۳ زمینه پزشکی ، مشاوره خانواده و ترک اعتیاد فعالیت می کند.

این فعالیت ها در کشور ایران ریشه ای تاریخی و فرهنگی دارد. از گذشته بسیار دور مردم ایران به کار خیر در حوزه سلامت اهتمام داشته اند و علاوه بر آن ، تاکیدات دین اسلام برای کمک به بیماران هم ، تعهدی دینی و مضاعف در کشور ما به وجود آورد.

خیریه در بخش مشاوره و روانشناسی در حوزه های مختلف خانواده ، ازدواج و … فعالیت دارد و علاوه بر آن مراکز مشاوره خصوصی به منظور پربار نمودن فضای این بخش نیز مد نظر گرفته شده است .خیریه جوانمردان در حوزه پیشگیری از اعتیاد وارد عرصه می شود تا شاهد کاهش این آسیب در جامعه باشیم و فرد مصرف کننده را به کمپ معرفی می کند.

حوزه سلامت
حوزه سلامت
حوزه سلامت
حوزه سلامت
حوزه سلامت